Công tác khai thác, vận tải hàng hóa: Hướng đi đã mở

6 tháng đầu năm 2011, tấn xếp hàng hóa của 7 chi nhánh vận tải, khai thác HHĐS đạt trên 3, 6 triệu tấn (bằng 100% so với cùng kỳ); tấn.km đạt trên 2 triệu (tấn.km), tăng 7% so với cùng kỳ; doanh thu đạt trên 738 tỷ đồng (tăng 29 % so cùng kỳ). Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật (suất thu, vận trình và tải trọng tĩnh) đều tăng từ 4% đến 5%… Đó là những con số minh chứng cho một hướng đi đúng mà ĐSVN đang triển khai

Cơ chế “mở” của ĐSVN

Ngày 5-11-2010, Chủ tịch HĐTV ĐSVN đã ký Quyết định 1373/QĐ-ĐS về việc “Thành lập và tổ chức lại các chi nhánh trực thuộc Công ty Vận tải HHĐS”. Theo đó, 7 chi nhánh vận tải hàng hóa (Lào Cai, Đồng Đăng, Hải Phòng, Bỉm Sơn, Đà Nẵng, Sài Gòn và Chi nhánh Vận tải Container Hà Nội) với 16 trạm trực thuộc được thành lập dọc theo các tuyến ĐS, trải dài từ Bắc đến Nam.
Ngay sau khi có Quyết định 1373/QĐ-ĐS của ĐSVN, Công ty Vận tải HHĐS đã khẩn trương xây dựng, trình ĐSVN phê duyệt “Đề án tổ chức và hoạt động của các chi nhánh vận tải hàng hóa ĐS” của các chi nhánh. Từ 1-1-2011, các chi nhánh khai thác, vận tải HH Lào Cai, Chi nhánh Vận tải Container Hà Nội chính thức đi vào hoạt động.  
Từ 1-4-2011, các chi nhánh Đồng Đăng, Hải Phòng, Bỉm Sơn, Đà Nẵng, Sài Gòn tiếp tục “vào guồng” (trong đó Đà Nẵng, Sài Gòn là 2 chi nhánh được thành lập lại). Đồng thời Tổng giám đốc Công ty Vận tải HHĐS và Tổng giám đốc các công ty vận tải HKĐS Hà Nội, Sài Gòn đã ký quy chế phối hợp tổ chức vận chuyển HH tại các ga có chi nhánh và trạm vận tải HHĐS, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hài hòa giữa các bộ phận, các chức danh liên quan… giữa ga với chi nhánh, trạm khai thác HH; đảm bảo công tác khai thác, vận chuyển, trông coi bảo vệ HH, thiết bị toa xe hàng… ổn định, không gây ách tắc trong sản xuất kinh doanh vận tải, khai thác HH…, nâng cao thị phần vận tải của ĐSVN.

Xếp dỡ hàng hóa tại Ga Lào Cai.

 

Sau khi được thành lập, các chi nhánh đã khẩn trương ổn định sản xuất; tổ chức tiếp xúc, lấy ý kiến của khách hàng, chủ  hàng…; tổ chức khai thác, vận chuyển HH một cách hiệu quả.
Để công tác khai thác, vận tải HH được thuận lợi, ngày 29-12-2010, ĐSVN đã có văn bản 3035/ĐS-TCCB về việc “Quy định các tác nghiệp vận tải hàng hóa ĐS giữa các công ty vận tải”. Theo đó, tại các ga có chi nhánh vận tải HH trực thuộc Công ty Vận tải HHĐS: Từ ngày 1-1-2011, đối với những hợp đồng vận chuyển HH bằng ĐS đang thực hiện, Công ty Vận tải HHĐS hoặc chi nhánh trực tiếp ký hợp đồng vận chuyển HH với khách hàng. Từ ngày 1-1-2011, các công ty vận tải HKĐS hoặc ga ký hợp đồng vận chuyển HH đối với các khách hàng mới do công ty tự tiếp thị được theo giấy ủy quyền của Tổng giám đốc Công ty Vận tải HHĐS. Tiền thu (cước vận chuyển HH) được chuyển về tài khoản của Công ty Vận tải HHĐS. Tại các ga có chi nhánh vận tải hàng hóa ĐS (Công ty Vận tải  HHĐS): việc thực hiện các tác nghiệp vận tải HHĐS tại ga theo “Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ga và Chi nhánh Công ty Vận tải HHĐS”. Cũng từ ngày 1-1-2011, các chi nhánh Công ty Vận tải HHĐS sử dụng HĐGH, hóa đơn thu tạp phí hóa vận, vận đơn liên vận quốc tế mang mã số thuế của Công ty Vận tải HHĐS để lập cho khách hàng và thu tiền (cước phí, tạp phí…). Cho phép Công ty Vận tải HHĐS tổ chức khắc dấu hóa vận cho các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề nội bộ ĐSVN. Việc ký hợp đồng vận tải HH sử dụng con dấu của các chi nhánh, trường hợp chưa có dấu, chi nhánh được sử dụng dấu của Công ty Vận tải HHĐS…
Trước đó, ngày 17-12-2010, Tổng giám đốc ĐSVN đã ký Quyết định 1636/QĐ – ĐS về việc “Phê duyệt và giao nhiệm vụ ban hành, quản lý giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ĐS”. Theo đó, ĐSVN giao Tổng giám đốc Công ty Vận tải HHĐS tổ chức ban hành quy định, quản lý giá cước vận chuyển HH bằng ĐS thực hiện trong phạm vi quản lý của ĐSVN.

Một số khó khăn cần tháo gỡ
Có thể nhận thấy, với cơ chế, chính sách mở của ĐSVN; giao quyền tự chủ trong công tác quy định, quản lý giá cước vận tải HH bằng ĐS cho Công ty Vận tải HHĐS nên công tác khai thác, vận tải HH ở Công ty Vận tải HHĐS cũng như tại các chi nhánh trực thuộc công ty đã hoạt động hiệu quả; sản lượng, doanh thu tăng cao. Khai thác kinh doanh vận tải HH ổn định, an toàn hành xa, thương vụ…
Để công tác khai thác HH tại các chi nhánh tăng trưởng, ổn định, cần tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc về tình trạng thiếu toa xe cấp xếp tại các khu vực, đặc biệt là toa xe tàu chuyên tuyến. Mặt khác, cho đến nay, các chi nhánh Lào Cai, Đồng Đăng, Hải Phòng, Bỉm Sơn, và Chi nhánh Container vẫn chưa có con dấu, chưa có đăng ký kinh doanh nên khó khăn trong giao dịch với khách hàng, chủ hàng và một số công việc, tác nghiệp có liên quan tới tài khoản, con dấu… hiện Công ty Vận tải HHĐS vẫn phải làm đại diện pháp nhân cho các chi nhánh. Hóa trường, bến bãi… tại một số ga HH hiện đã xuống cấp; việc khai thác, sử dụng kho, bãi… tại các ga với các trạm khai thác HH (trực thuộc chi nhánh) chưa rõ ràng, thống nhất cũng đã ảnh hưởng đến việc khai thác HH của các chi nhánh…

Theo Báo Đường Sắt