Thông tin – Quy định

Hành khách bị nhỡ tàu

1. Hành khách bị nhỡ tàu do đến chậm so với giờ ghi trên vé thì vé này bị mất giá trị sử dụng. 2. Hành khách bị nhỡ tàu do lỗi của Doanh nghiệp thì giải quyết như sau: a) Ga đi ghi xác nhận vào vé, bố trí để hành khách đi chuyến

Quy định vận chuyển

Hành khách, người gửi bao gửi có các nghĩa vụ sau đây: 1. Các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 99 của Luật Đường sắt; 2. Thanh toán tiền cước và các chi phí khác theo quy định tại ga đi; 3. Thanh toán tiền cước và chi phí phát sinh khi phát

Quy định gửi nhận hàng

Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt (Áp dụng từ 0h00 ngày 01/7/2007 theo VB 607/QĐ-ĐS, ngày 01/6/2007 của TCT ĐSVN) I – Giá cước vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt1 – Cước phổ thông nguyên toa (PTNT): Đơn vị: đồng/1tấn Bậc cước < 30 Km 31 – 150 Km

Quy định đổi trả vé

Quy định trả – đổi vé hành khách: 1. Tàu Thống nhất (SE1/2…., TN1/2…..) trả trườc giờ tàu chạy 4 tiếng và lệ phí trả vé là 10% giá vé. (20% giá vé trong dịp cao điểm)2. Tàu liên tuyến (SH1/2), tàu địa phương đường dài (SNT1/2, SN3/4) trả trước giờ tàu chạy 2 tiếng.

Quy định mua vé

I. Quy định mua vé tập thể: 1. Hành khách có nhu cầu mua vé tập thể từ 20 người trở lên đều phải ký hợp đồng vận chuyển theo quy định của Tổng công ty ĐSVN và phải nộp tiền đặt cọc với số tiền bằng 20% giá trị hợp đồng. Trường hợp hành

Quy định miễn giảm giá

Quy định các đối tượng miễn giảm giá vé – Giảm 90% giá vé  Bà mẹ Việt Nam anh hùng – Giảm 10% giá vé cho Thương binh – Giảm 10% giá vé cho Học sinh, sinh viên – Giảm 10% giá vé cho Người cao tuổi từ 65 trở lên  – Giảm 50% giá