Thông tin ngành đường sắt

Chất lượng phục vụ đảm bảo, doanh thu tăng trưởng cao

Mặc dù chưa tổng kết một cách toàn diện về kết quả vận tải Tết Nhâm Thìn 2012, song theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Bính – Phó Tổng giám đốc Công ty VTHK ĐS Hà Nội và ông Đinh Văn Sang – Phó Tổng giám đốc Công ty VTHK ĐS Sài Gòn thì

Công tác khai thác, vận tải hàng hóa: Hướng đi đã mở

6 tháng đầu năm 2011, tấn xếp hàng hóa của 7 chi nhánh vận tải, khai thác HHĐS đạt trên 3, 6 triệu tấn (bằng 100% so với cùng kỳ); tấn.km đạt trên 2 triệu (tấn.km), tăng 7% so với cùng kỳ; doanh thu đạt trên 738 tỷ đồng (tăng 29 % so cùng kỳ).

Phát triển phương thức đi tàu bằng phiếu đặt chỗ: nhiều tiện ích

Kết thúc đợt bán vé tàu Tết Tân Mão qua mạng Internet khá thành công, Công ty VTHK ĐS Sài Gòn đã tiếp tục nghiên cứu, triển khai bước 2 của phương thức bán vé qua mạng Internet theo phương châm “Hành khách đi tàu không cần vé”. Cách thức sử dụng dịch vụ đi