Giá vé tàu

Giá vé tàu TN2

Giá vé áp dụng từ 0h00 ngày 01.7.2011 HÀNH KHÁCH CHÚ Ý: Giá vé tàu TN2 không bao gồm tiền ăn. Tàu TN2 là tàu chạy chậm nhất, chạy hàng ngày dừng nhiều ga trên lộ trình Hà nội – Sài gòn – Hà nội Lưu ý: Tàu chạy từ ga Sài gòn nên quý

Giá vé tàu TN1

Giá vé áp dụng từ 0h00 ngày 01.7.2011 HÀNH KHÁCH CHÚ Ý: Giá vé tàu TN1 không bao gồm tiền ăn. Tàu TN1 là tàu chạy chậm nhất, chạy hàng ngày dừng nhiều ga trên lộ trình Hà nội – Sài gòn – Hà nội Lưu ý: Tàu chạy từ ga Hà nội nên quý

Giá vé tàu SE8

Giá vé áp dụng từ 0h00 ngày 06.09.2011 đến hết ngày 31.10.2011 HÀNH KHÁCH CHÚ Ý: Giá vé tàu SE8 không bao gồm tiền ăn. Tàu SE8 là tàu chạy nhanh, chạy hàng ngày dừng ít ga trên lộ trình Hà nội – Sài gòn – Hà nội Lưu ý: Tàu chạy từ ga Sài

Giá vé tàu SE7

Giá vé áp dụng từ 0h00 ngày 06.09.2011 đến hết ngày 31.10.2011 HÀNH KHÁCH CHÚ Ý: Giá vé tàu SE7 không bao gồm tiền ăn. Tàu SE7 là tàu chạy nhanh, chạy hàng ngày dừng ít ga trên lộ trình Hà nội – Sài gòn – Hà nội Lưu ý: Tàu chạy từ ga Hà

Giá vé tàu SE6

Giá vé áp dụng từ 0h00 ngày 06.09.2011 đến hết ngày 31.10.2011 HÀNH KHÁCH CHÚ Ý: Giá vé tàu SE6 không bao gồm tiền ăn. Tàu SE6 là tàu chạy chậm, chạy hàng ngày dừng nhiều ga trên lộ trình Hà nội – Sài gòn – Hà nội Lưu ý: Tàu chạy từ ga Sài

Giá vé tàu SE5

Giá vé áp dụng từ 0h00 ngày 06.09.2011 đến hết ngày 31.10.2011 HÀNH KHÁCH CHÚ Ý: Giá vé tàu SE5 không bao gồm tiền ăn. Tàu SE5 là tàu chạy chậm, chạy hàng ngày dừng nhiều ga trên lộ trình Hà nội – Sài gòn – Hà nội Lưu ý: Tàu chạy từ ga Hà

Giá vé tàu SE4

HÀNH KHÁCH CHÚ Ý: Giá vé tàu SE4 không bao gồm tiền ăn. Tàu SE4 là tàu chạy nhanh nhất, chạy hàng ngày, dừng ít ga nhất trên lộ trình Hà nội – Sài gòn – Hà nội Lưu ý: Tàu chạy từ ga Sài gòn nên quý khách sẽ không thấy ga Sài gòn,

Giá vé tàu SE3

HÀNH KHÁCH CHÚ Ý: Giá vé tàu SE3 không bao gồm tiền ăn. Tàu SE3 là tàu chạy nhanh nhất, chạy hàng ngày, dừng ít ga nhất trên lộ trình Hà nội – Sài gòn – Hà nội Lưu ý: Tàu chạy từ ga Hà nội nên quý khách sẽ không thấy ga Hà nội,

Giá vé tàu SE2

Giá vé áp dụng từ 0h00 ngày 01.7.2011 HÀNH KHÁCH CHÚ Ý: Giá vé tàu SE2 không bao gồm tiền ăn. Tàu SE2 là tàu chạy nhanh, chạy hàng ngày dừng ít ga trên lộ trình Hà nội – Sài gòn – Hà nội Lưu ý: Tàu chạy từ ga Sài gòn nên quý khách

Giá vé tàu SE1

Giá vé áp dụng từ 0h00 ngày 01.7.2011 HÀNH KHÁCH CHÚ Ý: Giá vé tàu SE1 không bao gồm tiền ăn. Tàu SE1 là tàu chạy nhanh, chạy hàng ngày dừng ít ga trên lộ trình Hà nội – Sài gòn – Hà nội Lưu ý: Tàu chạy từ ga Hà nội nên quý khách