Chất lượng phục vụ đảm bảo, doanh thu tăng trưởng cao

Mặc dù chưa tổng kết một cách toàn diện về kết quả vận tải Tết Nhâm Thìn 2012, song theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Bính – Phó Tổng giám đốc Công ty VTHK ĐS Hà Nội và ông Đinh Văn Sang – Phó Tổng giám đốc Công ty VTHK ĐS Sài Gòn thì

Công tác khai thác, vận tải hàng hóa: Hướng đi đã mở

6 tháng đầu năm 2011, tấn xếp hàng hóa của 7 chi nhánh vận tải, khai thác HHĐS đạt trên 3, 6 triệu tấn (bằng 100% so với cùng kỳ); tấn.km đạt trên 2 triệu (tấn.km), tăng 7% so với cùng kỳ; doanh thu đạt trên 738 tỷ đồng (tăng 29 % so cùng kỳ).

Phát triển phương thức đi tàu bằng phiếu đặt chỗ: nhiều tiện ích

Kết thúc đợt bán vé tàu Tết Tân Mão qua mạng Internet khá thành công, Công ty VTHK ĐS Sài Gòn đã tiếp tục nghiên cứu, triển khai bước 2 của phương thức bán vé qua mạng Internet theo phương châm “Hành khách đi tàu không cần vé”. Cách thức sử dụng dịch vụ đi

Hành khách bị nhỡ tàu

1. Hành khách bị nhỡ tàu do đến chậm so với giờ ghi trên vé thì vé này bị mất giá trị sử dụng. 2. Hành khách bị nhỡ tàu do lỗi của Doanh nghiệp thì giải quyết như sau: a) Ga đi ghi xác nhận vào vé, bố trí để hành khách đi chuyến

Quy định vận chuyển

Hành khách, người gửi bao gửi có các nghĩa vụ sau đây: 1. Các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 99 của Luật Đường sắt; 2. Thanh toán tiền cước và các chi phí khác theo quy định tại ga đi; 3. Thanh toán tiền cước và chi phí phát sinh khi phát

Giá vé tàu TN2

Giá vé áp dụng từ 0h00 ngày 01.7.2011 HÀNH KHÁCH CHÚ Ý: Giá vé tàu TN2 không bao gồm tiền ăn. Tàu TN2 là tàu chạy chậm nhất, chạy hàng ngày dừng nhiều ga trên lộ trình Hà nội – Sài gòn – Hà nội Lưu ý: Tàu chạy từ ga Sài gòn nên quý

Giá vé tàu TN1

Giá vé áp dụng từ 0h00 ngày 01.7.2011 HÀNH KHÁCH CHÚ Ý: Giá vé tàu TN1 không bao gồm tiền ăn. Tàu TN1 là tàu chạy chậm nhất, chạy hàng ngày dừng nhiều ga trên lộ trình Hà nội – Sài gòn – Hà nội Lưu ý: Tàu chạy từ ga Hà nội nên quý

Giá vé tàu SE8

Giá vé áp dụng từ 0h00 ngày 06.09.2011 đến hết ngày 31.10.2011 HÀNH KHÁCH CHÚ Ý: Giá vé tàu SE8 không bao gồm tiền ăn. Tàu SE8 là tàu chạy nhanh, chạy hàng ngày dừng ít ga trên lộ trình Hà nội – Sài gòn – Hà nội Lưu ý: Tàu chạy từ ga Sài

Giá vé tàu SE7

Giá vé áp dụng từ 0h00 ngày 06.09.2011 đến hết ngày 31.10.2011 HÀNH KHÁCH CHÚ Ý: Giá vé tàu SE7 không bao gồm tiền ăn. Tàu SE7 là tàu chạy nhanh, chạy hàng ngày dừng ít ga trên lộ trình Hà nội – Sài gòn – Hà nội Lưu ý: Tàu chạy từ ga Hà

Giá vé tàu SE6

Giá vé áp dụng từ 0h00 ngày 06.09.2011 đến hết ngày 31.10.2011 HÀNH KHÁCH CHÚ Ý: Giá vé tàu SE6 không bao gồm tiền ăn. Tàu SE6 là tàu chạy chậm, chạy hàng ngày dừng nhiều ga trên lộ trình Hà nội – Sài gòn – Hà nội Lưu ý: Tàu chạy từ ga Sài